• 30 Kas 2021

Antalya’ da Yapılan Seminer Katılımcıların Memnuniyeti ile Tamamlandı.

Türkiye Belediyeler Birliği İle Birliğimiz tarafından Antalya Kemer’ de düzenlenen üç günlük seminerimiz sona erdi.

27-30 Kasım 2021 tarihleri arasında düzenlenen Seminere üye belediyelerimizin Başkan, Başkan Yardımcıları ve personelleri katıldı.

Birlik Genel Sekreteri Sayın Ali YÜCEL’ in katıldığı Seminerimize daha önceden planlanan yoğun programları nedeniyle katılamayan Birlik Başkanımız Sayın Münir KARALOĞLU’ nun dilek ve temennileri ile selamları dile getirildi.

Eğitmen olarak İçişleri Bakanlığından İç Denetimci Sayın Tahir TEKİN, Başkontrolör Sayın Sabaattin KARAKAYA’ nın katılım sağladığı seminerin çok verimli geçtiği katılımcılar tarafından dile getirildi.

Seminerin ilk gününde İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü Sayın Sabaattin KARAKAYA tarafından Belediye ve Mahalli İdare Birliklerinde Personel İş ve İşlemleri, 657 Sayılı Devlet Memurla rı Kanunu ve İlgili Mevzuatı ile Memurların Hak Ödev ve Sorumlulukları, Disiplin İş ve İşlemleri, Görevden Uzaklaştırma İntibak ve İzinler konusunda sunum yapılarak uygulamada karşılaşılan sorunlara birebir çözüm üretilmeye çalışıldı.
İkinci günde ise yine İçişleri Bakanlığı İç Denetçisi Sayın Tahir TEKİN tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu (Doğrudan Temin Usulü) Performans Esaslı Bütçe hazırlanması, Uygulanması ve Okunması konularında sunumlar yapıldı. Ayrıca hocamız tarafından 4734-4735-5018-2886 Sayılı Kanunlara İlişkin sorulara cevap verildi.

Üç gün devam eden seminer katılımcıların memnuniyetiyle 30 Kasım 2021 günü sona erdi.