• 20 Eyl 2021

GABB Meclis Toplantısı 22 Eylül 2021 Günü yapılacak

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliğinin 2021 Yılı 2. Dönem (Eylül) toplantısı 22 Eylül 2021 Çarşamba günü saat 11.00′ da aşağıda yazılı Gündemi görüşmek üzere toplanacaktır.

Birlik Meclisi üyelerine duyurulur.

 

GÜNDEM                                                                :

  • Yoklama ve Açılış.
  • Birlik 2022 mali yılı çalışma programının görüşülüp karara bağlanması.
  • Birlik 2022 mali yılı performans programının görüşülüp karara bağlanması.
  • Birlik 2022 mali yılı bütçesinin görüşülüp karara bağlanması.
  • 2022 yılında Birlik emrinde münhal bulunan kadrolarda 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi kapsamında çalıştırılacak sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi.
  • Birliğe üye olma talebinde bulunan belediyelerin üyeliğe kabulünün görüşülüp karara bağlanması.
  • Birlik üyesi belediyelerin isminin yer aldığı Tüzüğe ekli listeye yeni üyelerin eklenmesi ve üyelikten ayrılanların çıkarılması yönünde değişiklik yapılması.
  • Dilek ve Öneriler.
  • Kapanış.