GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ BELEDİYELER BİRLİĞİ
DİYARBAKIR VALİLİĞİ’ NİN 19.01.2021 TARİH VE 1158 SAYILI ONAYLARI İLE OLUŞTURULAN BİRLİK MECLİSİ

Ali İhsan SU
Vali
Birlik Başkan Vekili
Abdullah ÇİFTÇİ
Meclis Üyesi
Av. Şefik ÇELİK
Meclis Üyesi
Zeki KARAHAN
Meclis Üyesi
Mehmet KARAASLAN
Meclis Üyesi