GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ BELEDİYELER BİRLİĞİ
MECLİS BAŞKANLIK DİVANI

Ali İhsan SU
Vali
Birlik Başkan Vekili
Abdullah ÇİFTÇİ
Meclis Başkan Vekili
Av. Şefik ÇELİK
Kâtip Üye
Zeki KARAHAN
Kâtip Üye