GABB KURULUŞU VE TARİHÇESİ

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği’nin kuruluş çalışmaları, Başbakanlık GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın daveti üzerine 4 Eylül 1990’da Şanlıurfa’da GAP Kalkınma İdaresi Müdürlüğü’nde yapılan bir toplantı sonrasında başlamıştır. GAP Bölgesi Belediye Başkanları(Diyarbakır, Gaziantep, Siir, Şımak, Batman, Şanlıurfa, Mardin, Adıyaman) GAP İdaresi Başkanı ve GAP Kalkınma İdaresi Bölge Müdürü’nün katıldığı bu
toplantı sırasında, GAP Bölgesi Belediyeler Birliği’nin kurulması konusunda mutabakata varılmıştır. Ardından dönemin Diyarbakır Belediye Başkanı tarafından 25 Aralık 1990’da Diyarbakır Valiliği’ne başvuru yapılmış, Valilik başvuru dilekçesini 27 Aralık 1990’da İçişleri Bakanlığı’na göndermiştir. İçişleri Bakanlığı bu talebi Bakanlar Kuruluna sunarak, 25 Ocak 1991 gün ve 91/1427 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile birliğin kurulmasına izin verilmiş ve hizmet üretimine başlanmıştır. Birliğin adı daha sonra GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ BELEDİYELER BİRLİĞİ (GABB) olarak değiştirilmiştir.