Gücümüz Birliğimizden Doğar                                         Gücümüz Birliğimizden Doğar

Strateji Geliştirme & Dış İlişkiler Müdürlüğü

Tuba ÖZLÜ
Mimar
tubaozlu@gmail.com
Evin MERCAN
Şehir Plancısı
Evin DİNAR
Peyzaj Mimarı
Halil VEZNEDAROĞLU
Bilgisayar Teknikeri