Gücümüz Birliğimizden Doğar                                         Hêza me ji yekîtîya me ye

ÖZGEÇMİŞ

                                 Ad

                                 Dr. Adnan Selçuk MIZRAKLI

                                 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı


                                

Şanlıurfa / Siverek - 1963, Mahmut Nedim, Leman.
İlk ve orta öğrenimini Eskişehir'de tamamladı. Tıp eğitimini 1988 yılında Hacettepe Üniversitesinde bitirdi. Yozgat ve Ankara'da bir süre çalıştıktan sonra 1991 - 1996 yılları arasında Dicle Üniversitesinde Genel Cerrahi uzmanlığı eğitimini tamamladı.
1996 - 2005 yılları arasında Diyarbakır Devlet Hastanesinde, 2005 - 2018 yılları arasında Diyarbakır'daki iki ayrı özel hastanede çalıştı. 1990 'lı yıllardan itibaren Diyarbakır Tabipler Odasında farklı düzeylerde görevler aldı. 2008 - 2010 yılları arasında Oda Başkanlığı görevini yürüttü ve hâlen Diyarbakır Tabip Odası Onur Kurulu Üyesidir. 2006 yılından beri İnsan Hakları Derneği üyesi olup büyük kongre delegesidir. 2009 yılından itibaren Demokratik Toplum Kongresi'nde 2 dönem Divan Kurulu Üyeliği, 1 dönem Daimi Meclis Üyeliği görevlerinde bulundu.
2009’da gerçekleşen Mezopotamya Tıp Kongresi’nin yürütücülüğünü yaptı. 2011 sonlarında bir grup arkadaşıyla birlikte Mezopotamya Üniversitesini kurmaya dönük olarak bir vakıf çalışması yürüttü. 2013 başlarında vakfın kuruluş sürecini tamamladı.
Mezopotamya Vakfı Üniversitesi Kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı, Yönetim Kurulu Üyeliğini hâlen yürütmektedir.
Farklı gazete ve dergilerde yayımlanmış birçok değerlendirme yazısı ve makaleleri vardır.
Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu ve Güney Doğu Avrupa İş Birliği Süreci Parlamenter Asamblesi (GDAÜPA) Türk Grubu Üyesidir.
31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.
İleri düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Kürtçe bilen Mızraklı, evli ve 3 çocuk babasıdır.